عوامل زنگ زدن آهن:

  • فولاد در معرض آب دریا 
  •  اسیدها، قلیایی ها و مواد شیمیایی باعث زنگ زدگی فلزات می شوند. 
  • خاک ها از جمله خاک رس باعث خوردگی فلزات می شود. 
  • آب، باران، رطوبت
  • مواد شیمیایی، اسیدها، گازها
  • سایش و فرسایش
  • جریان با سرعت بالا
  • فشار
  • میکروارگانیسم ها
  • الکترولیز

از بین بردن زنگ زدگی آهن آلات

آهن آلات آراکو  انواع خدمات از بین بردن زنگ زدگی آهن آلات را برای مشتری های خود در مناطق جابان ، دماوند ، فیروزکوه ، سربندان ، وادان ، آبسرد ، آینه ورزان ، خسروان ، سیدآباد انجام میدهد.

رنگ آمیزی و ضد زنگ